Ressurstorget logo

Tilbake til forsiden

Shutterstock 1849951480

Hjelpemiddel til arbeidsledig som søker jobb – hvordan treffe bedre?

Publisert 14 jun. 2021

Det er mange ting som skal falle på plass for å komme til finalen om en ny jobb. Med dette tenker vi ofte på noen steg som man må komme seg gjennom. Steg 1 er selvfølgelig å sette i gang en aktivitet – ta kontakt, oppsøke muligheter, sende en søknad osv. Dette blir enklere når man gjør det oftere, og det blir bedre resultater når man trener. Det er lett å si at man kan sammenligne det med idrettsstjerner, men det er litt å lære.

Av Øystein Jåtog-Rød En idrettsutøver trener mer enn man konkurrerer, og idrettsutøveren leter etter de små detaljene som gjør at man vinner. I jobbsøking er det kun én vinner – de andre plasseringene er ikke interessante, men for begge «disipliner» er første viktige steg å komme seg til finalen.

Arbeidsanalysen – et meget viktig hjelpemiddel

Arbeidsanalysen er en enkel tilnærming til det som skal på plass ved en ansettelse. Den brukes av arbeidsgivere, men er like nyttig for en arbeidssøker. Jeg vil si at dette er noe av det viktigste du må hensynta for å være en relevant kandidat. Her kommer det en kort forklaring.

Arbeidsgivers ståsted

Arbeidsgiver, eller virksomheten, har en jobb som skal gjøres – et sett av oppgaver. Disse er ofte beskrevet og danner grunnlaget for om en søker er relevant for denne jobben. I oppgavebeskrivelsene angis det også ofte krav til erfaringsnivå. Like viktig er virksomhetens organisasjonskultur, eller bare kultur, som de ansatte er en del av og skaper. Har skal en ny arbeidstaker passe inn og bidra. Ikke minst skal man passe inn blant kollegaene – overfor leder, i avdelingen, eller i virksomheten ellers. Alle disse 3 elementene må vi som søkere overbevise om. Dersom vi er i tvil om noe av dette, må vi undersøke, stille spørsmål eller snakke med noen som vet noe om dette.

Arbeidssøkers ståsted

Vi har begrenset tid og plass for å markedsføre oss inn mot en konkret jobb eller virksomhet. I en ordinær søknadsprosess, gjør vi dette i en søknad og CV. Husk at ca. 70% av alle jobber, i privat sektor, tilsettes uten ordinær annonsering. Det er derfor viktig at vi fremstiller oss fordelaktig i alle sammenhenger. Hva må du tenke på?

Kunnskap og ferdigheter. Vi sier at dette kan læres. Her må du kunne overbevise om hva du kan og hvordan du skal tilegne deg det du ikke kan som er relevant for stillingen. I tiden som arbeidsledig eller permittert er det mye tid tilgjengelig til å tilegne deg ny kunnskap. Dette viser overfor en mulig arbeidsgiver at du faktisk oppdaterer deg og ikke bare sier at du er villig til å lære.

Dypere erfaringer. Vi sier at det kan utvikles. På CV-en kan vi lese hvilke stillinger du har hatt, men det arbeidsgiver vil vite er hva du lærte og erfarte i disse stillingene som er nyttig for den nye jobben. «Jeg ser at du har vært økonomisjef i mange år, men hvilke erfaringer og resultater er nyttig å ta med seg til vår virksomhet?». Dette er kanskje det som er vanskeligst, men har den største effekten. Hva har du fått til, hvorfor og hvordan gjorde du det.

Det grunnleggende i personligheten. Vi sier at dette er varig. Psykologien sier at personligheten er der underliggende, men det forhindrer oss ikke fra å trene på det positive i personligheten og begrense det som kan oppfattes negativt. Personligheten er veldig viktig for å passe inn i en kultur og blant kollegaene.

Alle disse forholdene er det viktig å jobbe med. Det er enda lettere å arbeide med det sammen med andre i samme situasjon, en du stoler på og som kan være ærlig med deg, eller sammen med en rådgiver. Det viktigste er at du virkelig utfordrer deg selv på dette og fremstår med den beste versjonen av deg selv.

8 råd

Ressurstorget har utarbeidet 8 råd til deg som ønsker deg ny jobb. Du finner de på våre web-sider. Vi har berørt en liten del av det ovenfor. I Ressurstorgets program vil vi arbeide med alle disse slik at du blir bedre i stand til å skaffe deg en jobb. Meld deg på eller delta på våre gratis webinarer for å høre mer.

Tilbake til forsiden